Jag bjuder på fyra bilder från min bildström på mobilen som är tagna under denna första veckan i London.  En del är tagna av  Anna!

Here is four pictures taken by my phone this first week in London. A lot of the pictures is taken by Anna